Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Hà Nội

hotline1

TP Hồ Chí Minh

hotline1

Lịch Nộp Các Loại Báo Cáo Thuế năm 2013

Email In PDF.

thue-2013Sau những thay đổi liên tục của hàng loạt các vấn đề liên quan đến Luật quản lý thuế, hóa đơn, thuế TNDN, thuế TNCN. Phần mềm kế toán VACOM xin được tổng hợp và chia sẻ với các bạn Lịch nộp báo các báo cáo thuế 2013 đã được Cập nhật theo thông tư 64/2013/TT-BTC về Hóa đơn và hạn nộp báo cáo của Hóa đơn và ấn chỉ.

Tuy nhiên trên thực tế, có một vài quy định khác nữa của Tổng cục thuế theo Công văn 7527/BTC-TCT ngày 12/06/2013 về các Doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc Cơ quan thuế có nghi ngờ thì phải Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.


LỊCH - THỜI GIAN NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ
Tháng 1 năm 2013
Ngày 10
 • Thuế môn bài năm 2013
 • Tờ khai thuế môn bài năm 2013 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012
 • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2012
Ngày
30
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012
 • Thuế TNCN quý IV/2012
Ngày
31
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012
 • Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012
Tháng 2 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013
Tháng 3 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013
Ngày
30
 • Báo cáo tài chính năm 2012
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012
 • Thuế TNDN năm 2012
Tháng 4 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2013
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2013
Ngày
30
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2013
 • Thuế TNCN Quý I/2013
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2013
 • Thuế TNDN tạm tính Quý I/2013
 • Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2012 với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 5 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2013
Tháng 6 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2013
Tháng 7 năm 2013: Doanh nghiệp cần xác định loại hình DN của mình Kê khai theo tháng hoặc theo quý theo Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2013
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2013
 • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2013
Ngày
30
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2013
 • Thuế TNCN Quý II/2013
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2013
 • Thuế TNDN tạm tính Quý II/2013
 • Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2012 với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 8 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2013
(Áp dụng cho kê khai theo tháng)
Tháng 9 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2013
(Áp dụng cho kê khai theo tháng)
Tháng 10 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2013
(Áp dụng cho kê khai theo tháng)
Ngày
30
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên quý III/2013 (Đối tượng kê khai theo quý)
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013
 • Thuế TNCN Quý III/2013
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
 • Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
 • Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2012 với doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2013
 • Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2013
Tháng 11 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2013
(Áp dụng cho kê khai theo tháng)
Tháng 12 năm 2013
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2012
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2012
(Áp dụng cho kê khai theo tháng)
Tháng 1 năm 2014
Ngày 10
 • Thuế môn bài năm 2014
 • Tờ khai thuế môn bài năm 2014 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013
(Áp dụng cho kê khai theo tháng)
Ngày
30
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên quý IV/2013 (Đối tượng kê khai theo quý)
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013
 • Thuế TNCN quý IV/2013
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2013
 • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2013
Ngày
31
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
 • Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
 • Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 2 năm 2014
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2014
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014
(Áp dụng cho kê khai theo tháng)
Tháng 3 năm 2014
Ngày 20
 • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013
 • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013
(Áp dụng cho kê khai theo tháng)
Ngày
30
 • Báo cáo tài chính năm 2013
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013
 • Thuế TNDN năm 2013
 • Thuế TNCN năm 2013
 
 
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 10 Tháng 2 2014 04:50 )  

Thông báo Đổi Số

Tổng Đài

 024.6664.2222

Máy lẻ 102-107

 

Hoặc nhập yêu cầu theo link:

http://hotro.vacom.com.vn

 
Các số hỗ trợ ngoài giờ hành chính:
Miền Bắc
0904 890 883
0912 496 255
0912 540 022
0912 171 010
0917 298 086
0904 625 765
0912 323 165

Miền Nam:
0909 961 069
0932 700 955

Tin tức

Thư viện Video

Tin mới nhất

thuvien

Facebook

 

 

Liên kết website

Nop Thue Qua Mang

TraCuuThongTinHoaDon
tracuttnnt
chinhphu

 

      Thuế Việt Nam
Bạn đang ở : Trang chủ Chia sẻ Kinh nghiệm Kế toán Lịch Nộp Các Loại Báo Cáo Thuế năm 2013

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN  VACOM

Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 2118 - Tòa nhà Starcity (Ocean Bank) Số 81 Lê Văn Lương - Thanh Xuân 

Tel: 024 6664 2222 (6 lines)   

TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: P203 HUD Building, Số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh.

Tel: 0288 3514 4946 - Fax: +848 3514 4947