Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Hà Nội

hotline1

TP Hồ Chí Minh

hotline1

KHÔNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG BỊ PHẠT THẾ NÀO?

Email In PDF.

Nghĩa vụ đăng ký và thông báo thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp do không nắm bắt được các quy định liên quan đến việc đăng ký và thông báo thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế nên đã bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế. Câu hỏi người nộp thuế (NNT) thường đặt ra là:

  1. Tại sao phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế? 
  2. Thời hạn chậm nhất cho việc đăng ký tài khoản là khi nào? 
  3. Mức phạt vi phạm hành chính (VPHC) nếu nộp trể hồ sơ đăng ký tài khoản ? 
  4. Các căn cứ pháp lý liên quan đến quy định này?     
  5. Người bán có cần cung cấp bản đăng ký Tài khoản Ngân hàng với người mua không?
  6. Tài khoản TIỀN VAY có phải đăng ký với Cơ quan thuế không? 

Bài viết này sẽ giúp NNT giải đáp các thắc mắc nêu trên.

 

1. Tại sao NNT phải đăng ký và thông báo thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế:

Tại Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“ 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế TNDN hướng dẫn các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“ 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT”.

Như vậy để đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý thì cả tài khoản của bên mua và bên bán đều phải là tài khoản đã được đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

 

2. Thời hạn đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế:

Tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2013 quy định:

“1. Khi có thay đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, NNT phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin.

Đối với NNT đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của NNT đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

NNT trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng quý khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế tại tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.”

Theo quy định trên thì khi có thay đổi, bổ sung các thông tin khác trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp (trừ thông tin về tài khoản ngân hàng) thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin.

Riêng đối với trường hợp thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng thì thời hạn thông báo cho cơ quan thuế được chia làm các mốc thời gian như sau:

(i) Đối với tài khoản ngân hàng đã mở trước ngày 15/09/2013 (tức ngày Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế : thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày 31/12/2013.

(ii) Đối với tài khoản ngân hàng đã mở từ ngày 16/09/2013 trở về sau nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế: thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý phát sinh việc mở tài khoản ngân hàng. Cụ thể:

- Đối với tài khoản ngân hàng đã mở từ ngày 16/09/2013 đến hết ngày 30/09/2013 nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế : thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày 30/10/2013.

- Đối với tài khoản ngân hàng đã mở từ ngày 01/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013 nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế : thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày 30/01/2014.

- Đối với tài khoản ngân hàng đã mở từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/03/2014 nhưng chưa đăng ký với cơ quan thuế : thời hạn thông báo bổ sung chậm nhất là ngày 30/04/2014. …

NNT có nghĩa vụ phải thông báo bổ sung cho cơ quan thuế tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

3. Mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế:

Hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 129/2013/QĐ-CP:

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp”.

Như vậy, NNT là tổ chức, doanh nghiệp nếu chậm thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế mà không có thêm tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ (quy định tại Điều 9, Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012) thì sẽ bị xử phạt với mức phạt bằng trung bình cộng của mức thấp nhất và cao nhất của điều khoản tương ứng với hành vi vi phạm. Mức xử phạt đối với NNT là cá nhân bằng ½ mức xử phạt đối với NNT là tổ chức, doanh nghiệp.

Ví dụ: Hành vi nộp thông báo thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày (không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ) thì đối với tổ chức, doanh nghiệp bị xử phạt ở mức 1.400.000đ, đối với cá nhân bị xử phạt ở mức 700.000đ.

Do đây là một quy định mới nên NNT cần lưu ý nắm bắt để thực hiện tránh tình trạng sơ suất không thông báo dẫn đến việc bị xử phạt ngoài ý muốn./.

 

Nguyễn Thị Diệu Hồng - Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế

Chia sẻ của bạn Vua Lê Chúa Trịnh - Hội kế toán Nha Trang

 

5. Người bán có cần cung cấp bản đăng ký Tài khoản Ngân hàng với người mua không? 

Do 1 số bất cập trong quy định về việc thanh toán không dùng tiền mặt tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC nên nhiều người mua yêu cầu người bán phải xuất trình bản đăng ký này. Trên thực tế tinh thần của thông tư này ko như vậy. Người mua chỉ cần thanh toán những khoản tiền từ 20 triệu đồng trở lên qua tài khoản Ngân hàng đã được đăng ký là đã đủ điều kiện được khấu trừ và tính chi phí không cần yêu cầu người bán phải cung cấp bản đăng ký

CV 3283-CT-TTHT-Nguồn: webketoan.vn

CV 3283-CT-TTHT-Nguồn: webketoan.vn

hoặc 

Công văn trả lời của Chi cục Thuế Ba Đình trả lời Phần mềm kế toán VACOM

Công văn trả lời của Chi cục Thuế Ba Đình trả lời Phần mềm kế toán VACOM

 

6. Tài khoản TIỀN VAY có phải đăng ký với Cơ quan thuế không? 

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau:

“Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).”

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

Căn cứ công văn số 5385/BTC-TCT ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn giải pháp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty vay tiền ngân hàng nhưng ngân hàng không giải ngân qua tài khoản tiền gửi thanh toán để trả tiền cho nhà cung cấp mà ngân hàng tự động mở ra một tài khoản tiền vay và giải ngân từ tài khoản vay thì tài khoản sẽ tự động khóa và không sử dụng lại nữa và cũng không có phát sinh giao dịch gì ngoài giao dịch với ngân hàng cho một lần duy nhất thì Công ty KHÔNG cần phải thông báo cho cơ quan thuế.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng của Công ty thì Công ty phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST để đc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những khoản thanh toán của mình

 

Đăng ký kê khai thuế qua mạng trọn gói 4 năm chỉ với 1.850.000đ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 12 Tháng 8 2014 12:25 )  

Thông báo Đổi Số

Tổng Đài

 024.6664.2222

Máy lẻ 102-107

 

Hoặc nhập yêu cầu theo link:

http://hotro.vacom.com.vn

 
Các số hỗ trợ ngoài giờ hành chính:
Miền Bắc
0904 890 883
0912 496 255
0912 540 022
0912 171 010
0917 298 086
0904 625 765
0912 323 165

Miền Nam:
0909 961 069
0932 700 955

Tin tức

Thư viện Video

Tin mới nhất

thuvien

Facebook

 

 

Liên kết website

Nop Thue Qua Mang

TraCuuThongTinHoaDon
tracuttnnt
chinhphu

 

      Thuế Việt Nam
Bạn đang ở : Trang chủ Chia sẻ Kinh nghiệm Kế toán KHÔNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG BỊ PHẠT THẾ NÀO?

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN  VACOM

Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 2118 - Tòa nhà Starcity (Ocean Bank) Số 81 Lê Văn Lương - Thanh Xuân 

Tel: 024 6664 2222 (6 lines)   

TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: P203 HUD Building, Số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh.

Tel: 0288 3514 4946 - Fax: +848 3514 4947