Danh sách tổ chức nộp hồ sơ đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT theo thông tư 78

Trịnh Tới
Đăng vào 29/10/2021
335 lượt xem

Tổng cục Thuế thông báo về việc DS tổ chức nộp hồ sơ đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT và kế hoạch kết nối kỹ thuật, kiểm thử hệ thống

Thực hiện kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo Thông báo số 422/TB-TCT ngày 08/10/2021, tính đến 17h00 ngày 26/10/2021, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận được hồ sơ đề nghị của 29 tổ chức (Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian Tổng cục Thuế nhận được hồ sơ đề nghị của tổ chức đính kèm)

Theo mục 4 Thông báo số 422/TB-TCT ngày 08/10/2021, Tổng cục Thuế lựa chọn tối đa 20 tổ chức đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC trong số các tổ chức có văn bản đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử để triển khai tại 06 tỉnh/thành phố Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Trường hợp số lượng tổ chức đề nghị ký hợp đồng đáp ứng đủ các tiêu chí vượt quá 20 tổ chức, Tổng cục Thuế căn cứ vào thông tin số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử của tổ chức tính đến ngày 31/8/2021 (theo thông tin quản lý của cơ quan thuế) để lựa chọn tổ chức có số lượng khách hàng lớn. Tổng cục Thuế phối hợp với tổ chức có tên trong danh sách nêu trên (hoặc 20 tổ chức đầu tiên trong danh sách đối với trường hợp số lượng tổ chức vượt quá 20) để thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu giữa hai bên.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành đánh giá hồ sơ đề nghị của 11 tổ chức và đang phối hợp với 18 tổ chức để làm rõ hồ sơ. Trong số 11 tổ chức được đánh giá đáp ứng yêu cầu về mặt hồ sơ, có 09 tổ chức nằm trong danh sách 20 tổ chức có số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử lớn nhất theo thông tin quản lý của cơ quan thuế tính đến ngày 31/8/2021 (sắp xếp theo thứ tự tổ chức có số lượng khách hàng từ lớn đến bé) bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Misa

2. Công ty Cổ phần BKAV

3. Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams

4. Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-INVOICE

5. Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn

6. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam

7. Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm

8. Công ty Cổ phần dịch vụ T-VAN HILO

9. Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Để đáp ứng kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trong tháng 11/2021, Tổng cục Thuế thông báo tới  09 tổ chức nêu trên để thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống từ ngày 30/10/2021 đến ngày 04/11/2021. Đối với các tổ chức còn lại, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đánh giá hồ sơ và thông báo đến các tổ chức được đánh giá đáp ứng yêu cầu về mặt hồ sơ kế hoạch kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống theo quy định tại Thông báo số 422/TB-TCT ngày 08/10/2021 (dự kiến ngày 03/11/2021).

Tổng cục Thuế thông báo./.

Tags:

Hãy để VACOM giúp bạn

Giải pháp phần mềm phù hợp nhât cho doanh nghiệp của bạn