HTKK 4.7.1 - Phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất

Trịnh Tới
Đăng vào 20/02/2022
297 lượt xem

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.1 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.0, cụ thể như sau:

 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

      Cập nhật phụ lục 01-6/GTGT đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

 • Cập nhật công thức tính cột [17] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất và cột [21] - Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất trong trường hợp [06] < ([19] + [20])
 • Cập nhật không bắt buộc nhập cột [14] – Doanh thu sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất (chưa có thuế GTGT) đối với Hàng hóa chịu thuế 5%
 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)
  • Cập nhật không bắt buộc mục II - Kê khai thông tin của hợp đồng xây dựng.
 2. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
  • Cập nhật không bắt buộc nhập cột (4) – Số lượng tiêu thụ trong kỳ và cột (5) – Doanh thu bán (chưa có thuế GTGT)
 3. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)
  • Cập nhật kết xuất đủ dữ liệu các trường ‘Người ký’, ‘Ngày ký’

Bắt đầu từ ngày 20/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Link tải 1 
link tải 2 

        Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tags:

Hãy để VACOM giúp bạn

Giải pháp phần mềm phù hợp nhât cho doanh nghiệp của bạn