HTKK 4.7.2 - Phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất

Trịnh Tới
Đăng vào 23/02/2022
311 lượt xem

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.2 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.1, cụ thể như sau:

 1. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
  • Cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-2/TTĐB
 2. Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
  • Cập nhật bổ sung chức năng tải bảng kê đối với phụ lục 01-1/BK-CNKD, 01-2/BK-HĐKD
 3. Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT)
  • Cập nhật cho phép người nộp thuế lập nhiều tờ khai 03/DL-HĐĐT trong cùng 1 kỳ tính thuế;
  • Bổ sung mức thuế suất 8%;
  • Cập nhật bỏ 2 loại hóa đơn 03XKNB và 04HGDL.
 4. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN)
  • Cập nhật không bắt cảnh báo đỏ trong trường hợp Tổng cột [10] trên phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN bằng với chỉ tiêu [21] trên tờ khai
 5. Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)
  • Cập nhật: Nếu nộp về Cơ quan thuế quản lý thì được nộp cho Chi cục Thuế. Nếu nộp cho nơi có dự án đầu tư khác tỉnh thì nộp cho Cục Thuế
 6. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)
  • Cập nhật chỉ cho phép kê khai phụ lục 06-1/BK-TNCN đối với kỳ kê khai tháng/quý cuối cùng trong năm.

Bắt đầu từ ngày 24/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.2 thay cho các phiên bản trước đây.
Link tải 1 

Link tải 2 

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Tags:

Hãy để VACOM giúp bạn

Giải pháp phần mềm phù hợp nhât cho doanh nghiệp của bạn