HTKK 5.0.9 - Phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất

Trịnh Tới
Đăng vào 01/08/2023
161 lượt xem

Ngày 31/07/2023, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.9 nâng cấp bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, cập nhật danh mục phí – lệ phí được giảm đáp ứng Thông tư số 44/2023/TT-BTC đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 5.0.8, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15

Nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế GTGT đối với các tờ khai 01/GTGT (TT80/2021), 04/GTGT (TT80/2021), 01/CNKD (TT40/2021), 01/TTS (TT40/2021) với các kỳ kê khai sau:

- Đối với tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): Cho phép đính kèm đối với 3 ngành nghề “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường”, “Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí”, “Nhà máy sản xuất điện khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính”

+ Kỳ kê khai tháng: Từ tháng 06/2023 đến tháng 12/2023

+ Kỳ kê khai quý: Từ quý 2/2023 đến quý 4/2023

- Đối với tờ khai 04/GTGT (TT80/2021):

+ Trường hợp không tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao”:

+ Kỳ kê khai tháng: Từ tháng 06/2023 đến tháng 12/2023

+ Kỳ kê khai quý: Từ quý 2/2023 đến quý 4/2023

+ Kỳ kê khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2023

+ Trường hợp tích chọn “Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao”:

+ Kỳ kê khai tháng: Từ tháng 07/2023 đến tháng 12/2023

+ Kỳ kê khai quý: Từ quý 3/2023 đến quý 4/2023

+ Kỳ kê khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2023

- Đối với tờ khai 01/CNKD (TT40/2021):

+ Kỳ kê khai tháng: Từ tháng 07/2023 đến tháng 12/2023

+ Kỳ kê khai quý: Từ quý 3/2023 đến quý 4/2023

+ Kỳ kê khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2023

- Đối với tờ khai 01/TTS (TT40/2021):

+ Kỳ kê khai tháng: Từ tháng 07/2023 đến tháng 12/2023

+ Kỳ kê khai quý: Từ quý 3/2023 đến quý 4/2023

+ Kê khai theo kỳ thanh toán: “Từ kỳ thanh toán” đến “Đến kỳ thanh toán” có giao với  khoảng thời gian từ 01/07/2023 đến 31/12/2023

2. Nâng cấp danh mục phí – lệ phí đáp ứng Thông tư số 44/2023/TT-BTC

- Cập nhật danh mục bổ sung các loại phí - lệ phí được giảm theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC

3. Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – mẫu 03/TNDN (TT80/2021)

- Cập nhật cột (6) Tổng giá trị phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của chỉ tiêu (5) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tại mục IV.1 – Phụ lục GDLK theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP: Cho phép nhập số âm, dương.

Bắt đầu từ ngày 01/08/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.9 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải HTKK 5.0.9 Tại Đây

                                               Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Tags:

Hãy để VACOM giúp bạn

Giải pháp phần mềm phù hợp nhât cho doanh nghiệp của bạn