HTKK 4.6.0 - Phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất

Trịnh Tới
Đăng vào 03/11/2021
304 lượt xem
Vừa qua, để đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.9, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0 , cụ thể như sau:
    1. Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.6.0 đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP
    - Bổ sung mẫu biểu Đề nghị miễn tiền chậm nộp (01/MTCN)
    - Bổ sung Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH đính kèm tờ khai 02/TNDN, 04/TNDN theo lần phát sinh đối với kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.
    2. Cập nhật các nội dung phát sinh trong HTKK 4.6.0
    2.1. Cập nhật thay đổi địa bàn hành chính đáp ứng Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 ngày 22/09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    - Cập nhật thay đổi “Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” thành “Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” 
    2.2. Cập nhật danh mục thuế tài nguyên đáp ứng Phiếu đề nghị số 4686 Vụ KK&KTT gửi ngày 21/9/2021
    - Bổ sung danh mục thuế tài nguyên
Mã chỉ tiêu Hiệu lực từ Tên chỉ tiêu Thuế suất Đơn vị tính Tiểu Mục Mã mục
II160309 01/10/2019 Than antraxit hầm lò - Than cám 8a, 8b, 8c 10

Tấn

1550 1555
II160310 01/10/2019 Than cám chất lượng thấp 10 Tấn 1550 1555
II2020310 01/03/2020 Đá base   M3 1550 1555
 
 
    2.3. Cập nhật Chức năng lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)
    - Cập nhật không bắt buộc nhập các thông tin từ cột “Mã hóa đơn” đến cột “Đến số”. Nếu nhập 1 trong các chỉ tiêu này thì bắt buộc nhập tất cả các chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu kê khai của Tổ chức cung ứng phần mềm in hóa đơn
    2.4. Chức năng kê khai tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
    - Cập nhật sửa lỗi chức năng in tờ khai 01/CNKD hiển thị thiếu thông tin Tổ chức kê khai thay.
    Bắt đầu từ ngày 02/11/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.0 thay cho các phiên bản trước đây.
    Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
hoặc link dự phòng: Tại Đây
    Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.
Tags:

Hãy để VACOM giúp bạn

Giải pháp phần mềm phù hợp nhât cho doanh nghiệp của bạn