VACOM Chính thức phát hành Ứng dụng VACOM Mobile

Biên Nguyễn
Đăng vào 09/08/2020
339 lượt xem

VACOM Chính thức phát hành Ứng dụng VACOM Mobile
…………………………

                         ứng dụng VACOM mobile

Ứng dụng VACOM mobile cung cấp những số liệu thống kê tổng hợp và chi tiết để hỗ trợ cho người quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra những kế hoạch phù hợp trong tương lai.
Chức năng của chương trình:
1 – Hiển thị biểu đồ thể hiện tình hình của các chỉ tiêu tài chính: Tiền, phải thu, phải trả
2 – Xem và lọc dữ liệu tất cả các chứng từ kế toán, hàng hóa được sử dụng trong doanh nghiệp
3 – Cung cấp khoảng 20 báo cáo cơ bản thường dùng trong hệ thống kế toán VACOM online từ tổng hợp đến chi tiết
3 – Các hệ thống hỗ trợ hướng dẫn sử dụng bằng tài liệu, video
4 – Hỗ trợ chức năng quét mã vạch để xem thông tin sản phẩm
5 – Xem hệ thống về nhân sự – tiền lương, bảng lương (ở mức cơ bản)

Và những nội dung khác sẽ tiếp tục phát triển để người sử dụng có được một công cụ tối ứng nhất trong quản trị tài chính của doanh nghiệp
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.vacom.erp.flutter&fbclid=IwAR3kEy6Amg-lUxCFnVHfwdKqAxk_k6InkhzWU9l4JQj77A7FTJjpNn21jAc

Đăng ký Sử dụng phần mềm kế toán VACOM

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ HẢI QUAN – THUẾ – BHXH

Tags:

Hãy để VACOM giúp bạn

Giải pháp phần mềm phù hợp nhât cho doanh nghiệp của bạn