VACOM phối hợp cùng Gia Đình Kế Toán Miền Nam tập huấn về hóa đơn điện tử tại Hồ Chí Minh

Biên Nguyễn
Đăng vào 06/09/2020
375 lượt xem

Thạc Sỹ NGUYỄN HỮU TUYỀN, phó thanh tra Cục Thuế Tp HCM cho Biết Hóa Đơn Điện Tử là xu thế và giúp tăng tính minh bạch của doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro về hóa đơn.

Áp dụng hóa đơn điện tử sẽ đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, cơ quan thuế và các nhà cung cấp dịch vụ. Đối với cơ quan thuế, đây là biện pháp khả thi để quản lý hoạt động thuế. Trong khi đó, doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử sẽ tiết giảm trên 90% chi phí so với in ấn hóa đơn, cũng như các khoản chi trả về nhân lực, chi phí EMS... thời gian phát hành hóa đơn, chi phí lưu trữ, bảo quản, dễ dàng tra cứu…

NỘI DUNG CHÍNH

  1. Quy định chung về hóa đơn điện tử
  2. Áp dụng hóa đơn điện tử
  3. Lập hóa đơn điện tử
  4. Quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử
  5. Tổ chưc cung cấp dịch vụ HĐĐT
  6. Quản lý dữ liệu hóa đơn điện tử

Dowloand file gốc tài liệu của Thầy Th.s Nguyễn Hữu Tuyền Tại đây

Xem thêm:   Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo TT32

Cục thuế HCM hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử.

Một số hình ảnh giữa VACOM GĐKT Miền Nam và Thầy Th.s Nguyễn Hữu Tuyền và toàn thể cá nhân, doanh nghiệp tham gia buổi tập huấn

Có thể bạn quan tâm: Phần mềm hóa đơn điện tử M-INVOICE

Tags:

Hãy để VACOM giúp bạn

Giải pháp phần mềm phù hợp nhât cho doanh nghiệp của bạn